Voor professionals

De Onderzoeksgroep Preventie & Therapie is onderdeel van de sectie Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De Onderzoeksgroep bestaat uit zes mondhygiënisten en één tandarts-parodontoloog. Dit team doet klinisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen naar preventieve en therapeutische middelen in de tandheelkunde. Dit gebeurt in opdracht van de universiteit of de industrie.

Voor het uitvoeren van klinisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen gelden er internationale- en nationale wetten, regels en richtsnoeren.

Lees meer over:
Bevindingen/bijwerkingen
Deelname van proefpersonen
Screening van proefpersonen
Rechten van de proefpersoon
Wet- en regelgeving

De rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersoon vormen de belangrijkste overwegingen en moeten prevaleren boven de belangen van wetenschap en samenleving.
Beginsel 2.3. van International Conference on Harmonisation-Good Clinical Practice.


Het onderzoek wordt vrijwel altijd gepubliceerd. Kijk verder bij publicaties.