Wet- en regelgeving

Voor het uitvoeren van klinisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen gelden er internationale- en nationale wetten, regels en richtsnoeren.

Internationaal
Europees
Nationaal

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft informatie voor de proefpersoon via de  Brochure Algemene informatie voor de proefpersoon.